ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน นำโดย ผอ.นัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกิตติวัฒน์ คำกัมพล และนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร โครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ-ร-ว ดี ศรีเวียงพิงค์
ครงการรักษาศีล 5 สร้าง บ-ร-ว ดี ศรีเวียงพิงค์ ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดเป็นนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยื่น
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,09:07   อ่าน 6 ครั้ง