ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
91/9 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยแก้ว บ้านช่างเคี่ยน   ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ 053357498
Email : w50010002@chiangmaiarea1.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :