รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
91/9 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยแก้ว บ้านช่างเคี่ยน   ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ 053357498
Email : w50010002@chiangmaiarea1.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :