ประกาศ

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

2.ประกาศรับสมัครยามรักษาความปลอดภัย